poniedziałek, 4 czerwca 2018

Niemiecki samochód pancerny Ehrhardt E-V/4 - Német Ehrhardt E-V/4 páncélautó

W 1916 roku  prototyp tego samochodu włączono w skład doświadczalnego oddziału samochodów pancernych, w którego składzie wziął udział w walkach na terenie Rumunii. Zamówiono 12 samochodów tego typu, które oznaczono jako Ehrhardt M 1917. Samochody seryjne różniły się od prototypu m.in. miały ruchomą wieżę, ulepszone opancerzenie, a także były wyposażone w radiostację. Samochody te znalazły się w utworzonych specjalnie sześciu plutonach samochodów pancernych. Plutony włączono do walki, w których uczestniczyły do momentu zakończenia wojny. 
Po wybuchu powstania wielkopolskiego użyto ich w walkach przeciwko powstańcom. W dniu 7 lutego 1919 roku jeden z takich samochodów został zdobyty przez oddział powstańczy. Rozkazem  dowódcy Armii Wielkopolskiej nazwano go Pułkownik Kazimierz Grudzielski. W dniach 19-20 marca wziął on udział w walkach pod Zamościem rzeciwko oddziałom niemieckim wspartymi przez pociąg pancerny. W czasie III powstania śląskiego samochód został skierowany na Śląsk, a jego dowódcą został ochotnik z Alzacji podchor. A. Forrestier. Otrzymał wtedy nową nazwę Górny Śląsk-Alzacja i włączony w skład II dywizjonu samochodów pancernych Karola Walerusa. W składzie tego dywizjonu brał udział w walkach w rejonie Kędzierzyna w dniach 5-7 maja 1921 roku oraz w dniu 21 maja pod Żyrową.

Jest to żywiczny model w skali 1:72 firmy GreenMiniatures.


1 komentarz: