piątek, 12 kwietnia 2013

Regimentówka - Az ezred ágyú

Dla wsparcia dragonów pokazanych ostatnio oraz generalnie piechoty szwedzkiej i częściowo polskiej, pomalowałem pierwsze swoje działo do OiM. A svéd dragonyosnak szántam (de lengyel ú.n. idegen zsoldos gyalogság is svéd gyalogság támogatására) festettem az első T-V ezred ágyút.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza