czwartek, 9 lutego 2017

Half-orcs pikes


W międzyczasie skończyłem cały blok pikinierski do mojej gry fantasy. Figurki pochodzą z zestawu półorków-pikinierów Dark Alliance (Red Box) z dodatkiem 8 figurek z innych zestawów. Szaro-czarny blok robi solidne wrażenie i powoli także moja armia półorków zbliża się do momentu, kiedy wreszcie będę mógł nią zagrać. Eközben befejeztem félork lándzsás egységet. Figurák Dark Alliance lándzsás szettből valók, de hozzáadtam 8 figurát más dobozokból. Szerintem jól néznek ki. Nem sokára kész lesz ork seregem is és hozzá lehetne kezdeni már végre játszani. 

3 komentarze: