wtorek, 13 września 2016

Szwajcarscy dowódcy - Svájci parancsnokok

Skończyłem malować dwie podstawki dowództwa Szwajcarów. Figurki pochodzą z zestawów Red Boxa - pikinierów i strzelców/mieczników. Befelyezem két svájci parancsnoki standot. A figurák mind RedBox dobozokból valók.


6 komentarzy: