środa, 5 czerwca 2013

Bitwa na dzikich polach - Csata a vadmezőkőn

 
W końcu udało się nam z Bélą spotkać by rozegrać nową bitwę. Po raz kolejny było to standartowe starcie patroli pomiędzy RON a Tatarami. Mam nadzieję, że następnym razem będziemy mieli do dyspozycji także i inny podjazd. Dwie chorągwie spahi są już gotowe w 95%, toteż następnym razem, pewnie będzie starcie małego podjazdu tureckiego. Végre sikerült találkoznuk Bélával. Megint egy lengyel-tatár portya összesapast játszatunk. Remélem a következő alkalommal már valami más tudunk játszani, mert a spahim már 95%-ban készen vannak is végre lesz a harmadik portyám.
 
 
Siły RON wycenione zostały na 7 PS, a Tatarów na 6PS. Graliśmy jeszcze według starych zasad z polskiego podręcznika. Na pierwszym planie RON, na drugim - Tatarzy. Jedna z chorągwi wołoskich dostała opóźnienie. Na moje szczęście, grałem RON, zdołała wejść do walki w 3 turze. Lengyel portya 7 pontos volt, tatár - 6. Még a régi szabályok szerint játszottunk. Az egyik oláh féle zászlóm késést kapott, de szerencsémre, én lengyelekkel voltam, a harmadik kör végén már megjelent a csata téren.
 Dzięki przewadze w punktach zwiadu, jeden z torhaków mógł wyforsować się do przodu. Tatárok győztek a felderítésben, azért az egyik torhák tudott előrelépni már a játék előtt.


Po pierwszych ruchach. Tatarzy poszli na całej szerokości mocno do przodu. Oddziały RON wykonały bardziej skomplikowane manewry. Pancerni podążyli w kierunku kazindzi, jazda kozacka uformowała "worek", do którego zapraszała tatarów. Az első mozgás utáni állapot. Pancerni a tatár csőcselék felé szaladtak, a kozák lovasság valami féle "zsákot" alkották, amibe csábították a tatárokat.


Jazda wołoska albo zaczęła okrążać zagajnik, albo do niego weszła, chcąc powiększyć swoją odporność. Az oláhaim a közeli erdőben találtok menedéket, a másik zászlóm, az erdőt kezdte elkerülni. Az erdő ez egység védettségt növeli.

W centrum największy, czteropodstawkowy torhak ordyńców jednak zaatakował, jakby dał się skusić na dwupodstawkową chorągiew doborowej jazdy kozackiej. Ta była jednak ubezpieczana przez zwykłą chorągiew kozacką składającą się z trzech podstawek. Tatarski dowódca zajął miejsce na wzgórzu, aby mieć lepszy wgląd na pole bitwy. Drugi torhak ordyńców z centrum zbliżył się do zagajnika, na którego skraju znajdowała się chorągiew wołoska. Mieliśmy tu małą zagłostkę. Zagajnik, w podręczniku nie jest wymieniony jako przeszkoda, jednak zdecydowaliśmy, że nie trzeba szarżować na jednostkę w nim schowaną i można wybrać inny cel ataku. W prawym rogu widać fragment szarżujących pancernych. A  tatár centrumában a legnagyobb, 4-talpos torhák mégis támadásba lendült, mint ha lenyelt volna a 2-talpos kozák zászlót cselétként. Viszont, ezeket a 3-talpos kozák zászló biztosított. Tatár vezér felmászott a dombra, hogy jobban lássa az eseményeket. A második torhák a tatár centrumában megközelítette az erdőt, amely szélén egy oláh zászló rejtözött. Úgy döntöttünk, hogy a ligetben helyezkedő egységre nem  kell támadni, mintha akadály mögé bebújt volna. A jobb sorokban a rohamozó lengyel pancerny szélét láthatjuk.
 

Pancerni szarżują, kazindzi i ordyńcy odskakują. W rundzie walki wręcz zmieniam cel ataku na ordyńców, bo są bliżej. Zwieram szyki i robię obrót, bo już wiem, że szarża nie dojdzie. Niestety, pancerni nie zdają testu, palą szarżę i dezorganizują się. Mamy kłopot, Panowie. A pancerni rohamoznak, tatárok és csőcselék menekülnek. A közelharc fázisban zárt alakzattá alakítom a pancerny zászlót is megfordulok a tatárok felé. Sajnos, megint utólag tudtom meg, hogy mindig az eredeti célpontot követni kell is nem szabad válaztatni a célpontot a rohamban. Ez persze befolyásolta az egész csata kimenetelét, de arról nem tudtunk (tudtom). Pancerni roham meghiúsult, buknak a tesztet is összezavarodtak. A legerősebb is legütöképesebb egységem óriási veszélyben van.
 

Na tatarskim prawym skrzydle, Wołosi i Tatarzy podeszli do siebie na odległość strzału z łuku. A Tatár jobb szárnyán az Oláhok is Tatárok a lövő hatósugárban vannak. 
 

Tatarzy w centrum pokonali ze stratami w szarży doborowych kozaków, ci pociągnęli za sobą także dowódcę. W tle widać pancernych palących po obrocie szarżę. Zwarłem szyki, zacząłem wykonywać obrót tylko po to, aby znaleść się bliżej dowódcy. A legerősebb Tatár egység megfutamította kozák lovassaimat. A menekülő kozákok a parancsnokat is magaval vitték. A hátérben a pancerny zaszló látható, dezorgánizált.
 

W centrum kozacka rezerwa szykowała się do przeciwnatarcia, Wołosi w zagajniku skupili na sobie uwagę reszty ordyńców. A csata centrumában a tartalékom egy ellencsapásra készült. A ligetben rejtöző Oláhok elfoglaltak a többi Tatár figyelmét.
 

Pancerni w opałach – od przodu ordyńcy, z boku i z tyłu kazindzi. Dowódca był zbyt daleko, aby mógł uporządkować pancernych. Teraz sam może być w niebezpieczeństwie. A pancerny veszélyben. Előttük - Tatárok, az oldalról és hátulról a csőcselék támad. A parancsnok túl messze volt is nem tudtam ujraszervezni az egységet. Most maga a parancsnok is veszélybe kerülhet.
 

Rezerwa kozacka szażuje na odyńców, którzy wcześniej pokonali doborowych kozaków, a teraz sami byli zbyt daleko, aby otrzymać rozkaz. Reszta ordyńców porzuciła strzelaninę z tymi z lasu, bo jak widać, wyszła na tym jak zabłocki na mydle. Dwie rany przeciw jednej, a miała przewagę liczebną. Robi się coraz ciekawiej. A kozák tartalékom támad a Tatárokra, akik korábban az elit egységemet megfutamítottak. A Tatárok túl messze voltak a saját parancsnoktól is nem kaptak semmilyen parancsot, ami persze nagy hátrány. A többi Tatár abbahagyta a lövöldőzést, mert a ligetben lévő Oláhok előnyben voltak (a liget növeli a védetséget 3-ig). A csata egyre érdekesebb.
 

Skrajnej chorągwi wołokiej nie szło już tak dobrze. Straciła podstawę w wymianie ognia. Na szczęście na koniec 3 tury niespodzianka. Nadeszła opóźniona trzecia chorągiew wołoska. Na tym odcinku robi się 3:2 i BelaBej zdecydował się na taktyczny odwrót. A szélső Oláh zászlómnak nem ment olyan jól, mert veszteséget szenvedett. Szerencsémre a 3. kör végén itt a meglepetés. Visszatért a harmadik Oláh zászlóm. Most már itt a talpban 3-2 re vezetem, is BélaBej taktikai visszavanulást hirdetett ezen a szárnyon.
 

W ferworze walki niestety nie zrobiłem najważniejszego zdjęcia. Pancerni przyjęli szarżę stojąc ze stoickim spokojem. Solidne kolczugi pozwoliły unikąć wielu ran. Zginęła tylko ta skrajna podstawka, która nie mogła się wycofać, będąć okrążoną. Uciekający pancerni pociągnęli jednak za sobą podstawkę doborowej jazdy kozackiej. Z drugiej strony, rezerwa kozacka zaatakowała od tyłu czołowy torhak ordyńców. Ten musiał uciekać i wpadł na doborowych kozaków, ginąc w całości. Stuacja bardzo się skomplikowała, tym bardziej że ordyńcy i kazindzi w pogoni niebezpiecznie zbliżyli się do polskiego centrum. Sajnos, elfelejtettem a legfontosabb képet megcsinálni. A pancerni állva fogadták a rohamot. A jó sodronyinguk kivédett rengeteg találatot. Csak ez a talp halt meg, ami nem tudott elmenekülni. A menekülő pancerni magával vitték az elit kozák megmaradt talpát. Más helyen, a kozák tartalékom megverte a Tatár egységet, mivel hátba megtamadta öket. A menekülő Tatárok összeütköztek az elit kozákakkal is mesemmisültek. A dolgok egyre jobban bonyolultak lettek, mivel a csőcselék is győztes Tatár had lengyel centrumhoz közeledett.
 
 

Walki na polskim lewym skrzydle – manewry i ostrzał. A Lengyel bal szárnyon - a lövöldőzés is manöverezés.


W centrum nastąpiło rozstrzygnięcie. Do walki wkroczył JaniBej, który wraz z BelaBejem zdecydowali o decydującym szturmie, zamiast o wyczekaniu na rozkład polskiego centrum. Polskiemu dowódcy udało się zatrzymać pancernych i kozaków. Ci ustaliwi się w szyku. Szarżę przyjęli co prawda w miejscu, ale z dowódcą wystawiając do przodu włócznie. Weszło wszystki 8 kostek zadając atakującej chmarze 8 ran za jedną (kazindzi złapali paru pancernych na arkany). Niby zwycięscy tatarzy rzucili się do uciecki. Z kolei w centrum kozakom nie poszło tak dobrze zostali pokonali i zaczęli uciekać. A csata a centrumban dőlt el. Megérkezett JaniBej - a fiam - és BélaBejjel közösen a végleges rohamat hirdettek ki. A Lengyel parancsnok éppen csak megállította a pancernyt is elit kozákokat. Megint állva kellet fagodani a rohamat, de óriási dobásom volt. Bejött mind a 8 ütésem, kaptam viszont csak 1 sebet - furcsa, mert csőcseléktől. Igy a majdnem győztes Tatár had kezdett menekülni. A másik kozák zászlóm viszont vesztett az összecsapast is kezdett menekülni.
 Na lewym skrzydle, do walki właczyła się trzecia chorągiew wołoska, co do tej pory walczyła w lesie. Mimo strat, Tatarzy wytrzymali tam napór i szczęśliwie rzucali bardzo dobrze morale, pozostając na polu bitwy. A bal szárnyon a harcba bekapcsolódott a harmadik Oláh zászló. A veszteségek ellenére a Tatárok itt kibírták, jól dobtak is megmaradták a csatatéren.
 
 

Efekt końcowy, to 2 punktowe zwycięstwo RON. Obie strony rozpoznały wszystkie punkty, ale Tatarzy stracili więcej podstawek i dostałem za ich straty 2 punkty. Gra jak zwykle bardzo fajna, pełna nieoczekiwanych zwrotów sytuacji. Wynik nie był pewny do końca. Gdyby nie nader szczęśliwy rzut pancernych (na 8 kostek były same jedynki, dwójki i trójki), to mogło być różnie. Bela też miał trochę dobrych rzutów – raz wybronił ordyńcami, którzy dostali 3 rany od ostrzału wszystkie trzy. Végére, 2 pontos győzelmem lett. Mind a két fél mind a három pontot derítette fel, viszont a Tatárok veszeteségük miatt 2 pontot ajándékoztak nekem. Jó, izgalmas csata volt, Béla tudta volna győzni simán, ha nem tamadt volna az utolsó körben. Ráadásul a döntő dobásom is óriási volt. Anélkül, más lett volna az eredmény. De azért Bélának is volt egy pár jó dobása, mikor pl. kivédte mind a három sebet egy Tatárral, ami egyáltalán nem könnyű feladat (csak 1-2 a jó).

Koniec - Vége