piątek, 12 lipca 2013

Bitwa wczorajszego RON-u - Másnapos lengyelek csatája

Tytuł trochę przewrotny, ale dlaczego taki, zaraz napiszę. Bela miał w tym krótkim starciu 7 testów morale. Nie zdał żadnego, mimo, iż niektóre wzmacniał dodatkowymi rozkazami. Przy każdnym teście morale minimalny rzut wyniósł 8 lub więcej. Jego jednostki zachowywały się tak, jakby nie miały ochoty walczyć. Inne rzuty na walkę miał normalne i dobre, zwłaszcza te przy ostrzale, ale te na morale, przeszły samego siebie. Oczywiście miały wielki wpływ na przebieg walki, na kacu nie ma się na nią ochoty... Starcie było małe - RON miał dowódcę z 3 rozkazami, chorągiew pancerną z rohatynami, dwie kozackie (dużą i małą) i małą wołoską. Turcy - po raz pierwszu w walce miałem Spahi - to dwie duże ale günülő i jeden duży skwadron spahi, dowódca także 3 rozkazowy. Miért adtam ilyen furcsa címet mindjárt megmagyarázom. Ebben a viszonylag rövid összecsapásban Béla kb. 7-szer dobott morál tesztet és egyszer se sikerült neki. Annak ellenére sem, mikor egy parancsot szántott hogy felemelje az egység morálját. Mindig 8-ost v. többet dobott. Az egységei úgy viselkedtek, mint ha nem akartak volna harcolni. Bizony, másnaposan senki sem szeretne. Más dobások (közel harc, lövés) elég jó voltak neki, de morál tesztek befolyásolták az egész csata kimenetelét.Lengyel portya kicsi volt – parancsnok 3 paranccsal, lándzás pancerny zászló, nagy is kicsi kozák zászló valamint kicsi Oláh féle könnyű lovas. Töröknél először harcolt spahi szkvádron (6 talp – két ale) is kettő nagy günülő ale (zászló), egy parancsnokkal (3 paranccsal).

Pole bitwy także miało niebagatelny wpływ na przebieg starcia. U stóp wzgórza znajdowała się mała wioska, w ciaśnimie mieściły się dwie podstawki. Całe pole bitwy miało tylko 100x100 cm, a ze względu na wgórze było mało miejsca i trudno było manewrować. Obie strony skoczyły do przodu. Skierowałem lekką jazdę na skrzydła, jedna z nich miała wejść na wzgórze, spahi uformowali pancerny blok i mieli pozostać z tyłu i nie przechodzić przez ciaśninę.
A csatatér is befolyásolta a csatát. A dombalján agy kis falu helyezkedett el. A szorosban két talp fért be. Az egész csatatér 100*100 cm volt és elég nehéz volt manőverezni rajta. Mind két fél előre szaladt. A könnyű lovasaimat a szárnyakra vezényeltem, ez egyiknek a dombra kellet felmászni. A Spahi egy vasöklöt alkotva, kicsit hátra maradtak el. Nem engedtem őket a szorosba.
  

Bela skierował Wołochów pod las, do którego w końcu wszedł, podejrzewając iż będę próbował tam się przemieścić. Reszta jego wojsk pchała się w ciaśninę w zwartych szykach. Nie wiem czemu Bela nie rozluźnił ich, może się obawiał mojej szarży, może sam chciał szybko skończyć jedną szarżą. Béla az Oláhokat az erdő felé tolta, sejtetve, hogy ott majd próbálok átkelni. A többi zászlója zárt alakzatban menetelt a szoros felé. Nem tudom miért nem akart laza alakzatban közeledni, lehet, hogy a Spahi páncélököltől annyira megrémült a hitetlen szíve.
 
 
Widok na pole bitwy od strony Turków. A csata madártávlatból.
 
  
I jeszcze raz od strony Turów. Még egyszer a törökök felül.

 
 
A teraz od strony Polaków. És lengyelek felül.
 
Trzy chorągwie RON deklarują szarżę. Lekka jazda na wzgórzu odskakuje, licząć, że kozacy pod górkę nie dojdą ich. Spahi mają rozkaz ruch i chytry plan. Mind három lengyel zászló rohamba indult. Günüllő a dombon hátra ugrik el, remélve, hogy a kozák lovasok nem érik majd el. Spahinál megmaradt a mozgás parancs, de nagyon ravasz tervük van.

Spahi robią zwrot (manewr), potem ruch o 10 cm i znowu manewr, tym razem w tył zwrot. Tym samym zmuszają pancernych do kolejnego zwrotu w fazie walki wręcz. Pancerni ponadto zahaczają się o budynek i muszą zwęzić front, czym tracą cenne centymetry. Spahi balra fordulnak, mennek 10 cm is megint fordulnak, de most hátra. Így a pancerni még egy fordulatot kénytelenek megcsinálni, már a harc fázisban. Pancerni még egy manővert hajtanak végre, ne hogy széles fronttal akadjanak be az épületben. Ezzel veszítik az értékes centimétereket.
 
Żadna z szarży nie dochodzi, wszystkie są spalone i wszystkie testy nie zdane. Wszystkie trzy chorągwie są zdezorganizowane i wycofują się. Lewoskrzydłowa ale günülő podchodzi pod las, aby się trochę postrzelać. Az összes roham a cél előtt befullad is furcsa módon mindegyik lengyel zászló összezavarodik is kénytelen visszavonulni 10 cm. A baloldali günüllő az erdőhöz ment, hogy tűz alá tartson az Oláhokat.

Teraz to spahi atakują. Pancerni przyjmują szarżę stojąc i wygrywają walkę. Zadają 3 niewybronione trafienia i to spahi muszą się wycofać zdezorgnizowani. Nie wiem czy dobrze graliśmy, ale pancerni po walce nie ścigali. Nie mieli rozkazu, byli zdezorganizowani, nie wiem czy muszą czy nie. Most a Spahi támadnak. Pancerni állva fogadják a rohamot is nyernek! 3 nem kivédett találatot okoznak és most Spahik vonulnak vissza is összezavarodnak. Pancerni a harc után nem tudtak üldözni, mert összezavarodott egység ez nem tudja. 


Spahi jednak się zebrali już w kolejnej turze, w przeciwieństwie do Polaków. Drugi atak był już skuteczny. Z tyłu lewoskrzydłowa ale günülő  obeszła polskie zgrupowanie. Panceni tym razem nie zdali testu. Zaczęli uciekać pociągając za sobą kozaków, którzy także nie zdali testu. Wszyscy wpadają na günülő i 4 z 5 podstawek ginie. W ostatnim ruchu tracę jednak dwie podstawki günülő  w wyniku ostrzału. De Spahi már a következő fázisban rendezték a sorukat, viszont a lengyelek nem. A második Spahi támadás már sikeres volt. A baloldali günüllő átkarolta a lengyel hadat. Most a Pancerni nem tudtak ellenálli is futásban keresték a menedéket. Átmentek a kozák zászlón, aki szinte kezdett menekülni. Majdnem összes talp a günülőre nekiment is ebben az esetben, ezek a talpak meghalnak. 4 a 5 talpból megsemmisült. Az utolsó fázisban én viszont veszítettem 2 talpat a lövészet miatt. 
 
Wynik waki to moje taktyczne zwycięstwo, za 3 punkty. Gra ciekawa, choć nietypowa, ale znowu czegoś się nauczyliśmy. Jak zwykle czekam za uwagi i Wasze komentarze. Taktikai győzelmet arattam 3:0. Érdekes játék volt, bár nem tipikus. Megint valamint megtanultunk. Ahogy mindig, várom az észrevételeiket.

poniedziałek, 8 lipca 2013

Spahi

Po wielu tygodniach malowania i przerywania w końcu Spahi mogli zostać tematem posta. Mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu przejdą chrzest bojowy. Czekam na wasze uwagi i komentarze. Hosszú munka után, végre tudom bemutatni két spahi zaszlót. Remélem még ezen a héten csatába engeden őket. Várom a jegyzéseiket.